Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (MUS) εξέδωσε νέο βελτιωμένο βιβλίο (Revision Book) για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Ιατρική- Οδοντιατρική -Φαρμακευτική τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ΤΟΜΗ προμηθεύτηκε και διαθέτει το νέο βιβλίο ΜΟΝΟ στους μαθητές της. Οι ερωτήσεις θα διδαχθούν μαζί με την ανάλογη ύλη στα προπαρασκευαστικά μαθήματα του καλοκαιριού.