Το Πολυτεχνείο της Φιλιππούπολης λειτουργεί Αγγλόφωνο Τμήμα INDUSTRIAL ENGINEERING πλήρως αναγνωρισμένο με ετήσια δίδακτρα 400€(!) λόγω Ευρωπαϊκής επιχορήγησης.

Υπάρχουν θέσεις.