Τα δρομολόγια του λεωφορείου από και προς τη Σόφια έχουν ως εξής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

08:00

15:30

23:55

ΣΟΦΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:00

12:30

17:00