Ενημερώνουμε ότι οι πρώτες πέντε θέσεις στην Οδοντιατρική Σχολή της Σόφιας με το απόλυτο άριστα, ανήκουν στους μαθητές μας