Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές αλλά και τους αξιότιμους συναδέλφους μας ότι σήμερα 27 Αυγούστου 2019 οι αιτήσεις υποψηφίων στην Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας ανέρχονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου στις 52. Δεδομένου του χρόνου που απομένει έως τις 12 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι οι αιτήσεις θα ανέλθουν στις 80 με 100 για 40-50 θέσεις.