Στις Ιατρικές Σχολές της Βουλγαρίας βάσει νόμου είναι απολύτως απαραίτητο ένα τεστ εισόδου.

Οι βαθμοί στο Απολυτήριο Λυκείου στη Βιολογία και στη Χημεία έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Διευκρινίζεται, όχι των Πανελλαδικών αλλά του Απολυτηρίου.

Στο MUS (Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας προστίθεται στους βαθμούς του τεστ αυτούσιοι.

Στην Ιατρική Φιλιππούπολης (PLOVDIV) προστίθεται οι μισοί.

Στην Ιατρική St. Kliment δεν έχει καμία συμμετοχή.