Ο πιο χρήσιμος οδηγός για τα εισαγωγικά τεστ των Σχολών στα διάφορα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι οι βάσεις εισαγωγής το 2020. Κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και το 2021. Έτσι:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΟΦΙΑΣ: 24 (ΑΡΙΣΤΑ 30)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΟΦΙΑΣ: 18.70 (ΑΡΙΣΤΑ 30)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΟΦΙΑΣ: 20 (ΑΡΙΣΤΑ 30)

ΙΑΤΡΙΚΗ ST. KLIMENT: 4.38 (ΑΡΙΣΤΑ 6)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑΣ: 54

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ: 24.22 (ΑΡΙΣΤΑ 36)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ: 24.86 (ΑΡΙΣΤΑ 36)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ: 27.23 (ΑΡΙΣΤΑ 36)

ΙΑΤΡΙΚΗ STARA ZAGORA: 6.86 (ΑΡΙΣΤΑ 12)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ STARA ZAGORA: 6.94 (ΑΡΙΣΤΑ 12)