Η TOMH SCHOOL διαθέτει ένα πολύτιμο βοήθημα με δεκάδες ερωτήσεις για το εισαγωγικό τεστ Ιατρικής – Φαρμακευτικής του ST. KLIMENT UNIVERSITY.

Το βιβλίο αυτό θα δοθεί στους μαθητές μας την 1η Αυγούστου όταν θα αρχίσει η διδακτική προετοιμασία για αυτό το σπουδαίο Πανεπιστήμιο.

Το βιβλίο αυτό ούτε κυκλοφορεί ούτε πωλείται αλλά είναι κτήμα της Σχολής μας.