Οι μαθητές που εμπιστευθηκαν την Ακαδημαϊκή τους πορεία στην Σχολή μας ΤΟΜΙ SCHOOL άρχισαν ήδη να φοιτούν στις διάφορες Σχολές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Οι φοιτητές μας έχουν κάνει εγγραφή , έχουν όλα τα βιβλία και τις σημειώσεις που απαιτούνται, είναι συγκροτημένοι σαν φοιτητές αφού έγιναν στα διδακτήρια μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικά 700 ώρες μάθημα σε Βιολογία, Χημεία, Αγγλικά , Ανατομία, Κυτταρολογία , Μαθηματικά , Λατινικά.

Οι φοιτητές μας αρχίζουν τη νέα τους ζωή με όλα τα προσόντα χωρίς να τους λείπει απολύτως τίποτα.