Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας οτι οι λογαριασμοί των 3 Σχολών της Σόφιας είναι οι ακόλουθοι:

MEDICAL FACULTY – BANK ACCOUNT DETAILS

EUROBANK EFG BULGARIA

SOFIA 1000

1 BULGARIA SQ.

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC: BPBIBGSF
FACULTY OF DENTAL MEDICINE– BANK ACCOUNT DETAILS

BNB –Central BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG12BNBG96613100130401

FACULTY OF PHARMACY

2 DUNAV STR.

SOFIA 1000

BULGARIA

EUROBANK EFG

4-6 DONDUKOV BLVD.

100 – SOFIA, BULGARIA

IBAN: BG 07 BPBI 79403163983403

SWIFT: BPBIBGSF