Μετά τα λαμπρά αποτελέσματα μας στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας η Σχολή μας συνεχίζει τα μαθήματα προς βοήθεια των επιτυχόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το ακόλουθο πρόγραμμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 ΣΕΠΤ         10-1

18 ΣΕΠΤ         10-1

19 ΣΕΠΤ         10-1

20 ΣΕΠΤ         10-1

24 ΣΕΠΤ         10-2

ΑΘΗΝΑ

17 ΣΕΠΤ         9-12

18 ΣΕΠΤ         9-12

19 ΣΕΠΤ         9-12

20 ΣΕΠΤ         9-12

24 ΣΕΠΤ         9-12