Μετά το πέρας των Πανελλαδικών αρκετοί υποψήφιοι γράφουν ικανοποιητικά αλλά δεν είναι σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, το ύψος των βάσεων πάντα είναι ένα μυστήριο.

Αν κάποιος πάρει απόφαση να σπουδάσει σε ίδρυμα του εξωτερικού τον Αύγουστο που θα οριστικοποιηθούν οι βάσεις , δυστυχώς είναι αδύνατον να προλάβει και έτσι θα χαθεί το έτος. Μπορεί ένας υποψήφιος μετά τις βαθμολογίες των μαθημάτων και εφόσον δεν είναι σίγουρη η επιτυχία να ακολουθήσει όλο το θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας μας , να κάνουμε τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά εισαγωγής και να δώσει τα απαραίτητα τεστ εισόδου.

Αν δεν περάσει στην Ελλάδα, κάτι που θα γνωρίζει τον Αύγουστο, θα είναι έτοιμος για σπουδές στο εξωτερικό σ αυτό που επιθυμεί.

Αν περάσει στην Ελλάδα μας χαιρετά !