Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος ανακοίνωσε σοβαρή μείωση των θέσεων των εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Αυτό το γεγονός δεν ανεβάζει από μόνο του τις βάσεις αφού το ύψος τους εξαρτάται κυρίως από την δυσκολία των θεμάτων.

Πάντως σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη εξασφάλιση θέσης σε ένα ίδρυμα του εξωτερικού βοηθάει στην συνέχιση των σπουδών χωρίς σοβαρή απώλεια χρόνου.