Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

  1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, έπονται των απολυτηρίων.
  2. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.
  3. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν κάποια ειδικότητα.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων:

      Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές) εξετάσεις
  Γυμνάσιο   

 

 

 

 

 

 

ΓΕ.Λ.   ΕΠΑ.Λ.   Ειδικά μαθήματα   Πρακτικές Δοκιμασίες
Πε 11/5   

 

 

 

 

Συνέχιση μαθημάτων

  

 

Απολυτήριες εξετάσεις

 

(και παράλληλα

εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

 

    

 

Απολυτήριες εξετάσεις

 

(και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές

της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

       
Πα 12/5    
Σα 13/5    
Κυ 14/5    
Δε 15/5    
Τρ 16/5    
Τε 17/5    
Πε 18/5    
Πα 19/5    
Σα 20/5    
Κυ 21/5    
Δε 22/5    
Τρ 23/5    
Τε 24/5    
Πε 25/5    
Πα 26/5    
Σα 27/5          
Κυ 28/5          
Δε 29/5 Επαναλήψεις διδακτέας ύλης και/ή  εκδηλώσεις Απολυτήριες για ασθενείς Γ τάξης      
Τρ 30/5      
Τε 31/5 Αποτελέσματα φοίτησης Αποτελέσματα Γ΄ τάξης      
Πε 1/6 Προαγωγικές- Απολυτήριες        
Πα 2/6        
Σα 3/6          
Κυ 4/6          
Δε 5/6   Αποτελέσματα Α και Β τάξης      
Τρ 6/6 Προαγ.-Απολυτ.   Πανελλαδικές    
Τε 7/6 Εξετάσεις για ασθενείς Πανελλαδικές      
Πε 8/6 Προαγ.-Απολυτ.   Πανελλαδικές    
Πα 9/6 Εξετάσεις για ασθενείς Πανελλαδικές      
Σα 10/6     Πανελλαδικές    
Κυ 11/6          
Δε 12/6 Έκδοση αποτελεσμάτων Πανελλαδικές      
Τρ 13/6   

Ενισχυτική διδασκαλία για μετεξεταστέους

  Πανελλαδικές    
Τε 14/6 Πανελλαδικές      
Πε15/6   Πανελλαδικές    
Πα 16/6 Πανελλαδικές      
Σα 17/6   Πανελλαδικές    
Κυ 18/6        
Δε 19/6 Πανελλαδικές      
Τρ 20/6   Πανελλαδικές    Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τε 21/6   Πανελλαδικές  
Πε 22/6     Ειδικό μάθημα
Πα 23/6 Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)   Ειδικό μάθημα
Σα 24/6       Ειδικό μάθημα  
Κυ 25/6          
Δε 26/6 Προαγ.-απολυτ.μετεξεταστέων Εξετάσεις μετεξεταστέωνΓ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)   Ειδικό μάθημα  Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τρ 27/6   2 Ειδικά μαθήματα
Τε 28/6     Ειδικό μάθημα
Πε 29/6 Έκδοση αποτελεσμάτων Έκδοση αποτελεσμάτων Έκδοση αποτελεσμάτων Ειδικό μάθημα
Πα 30/6       Ειδικό μάθημα
Sha