1. Για το Medical Unv. Sofia υπάρχουν δύο τεστ εισαγωγής για όλους του υποψηφίους, το πρώτο τον Αύγουστο και το δεύτερο τον Σεπτέμβριο. Τα αντικείμενα του τεστ είναι : ΑΓΓΛΙΚΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΧΗΜΕΙΑ.
  2. Το τεστ εισόδου στην Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης  πραγματοποιείται αρχές Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα είναι ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ.
  3. Η Κτηνιατρική Σχολή της Σόφιας έχει τεστ εισόδου αρχές Σεπτεμβρίου  σε 30 ερωτήσεις ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και 10 ερωτήσεις κατανόησης επιστημονικού κειμένου στα Αγγλικά.
  4. Η Κτηνιατρική Σχολή Stara Zagora θα κάνει αρχές Σεπτεμβρίου στο μάθημα της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.
  5. Η Ιατρική Σχολή St. Kliment έχει 2 τεστ εισόδου τον Σεπτέμβριο σε ΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΧΗΜΕΙΑ. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος και στα δύο και να κρατήσει τον καλύτερο βαθμό. 
  • Βασική προϋπόθεση εισαγωγής σε Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας είναι ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Απολυτηρίου και να έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ,ΤΕΙ) της Ελλάδας.
  • Να έχει στο Απολυτήριο Λυκείου βαθμό 13 τουλάχιστον στην Βιολογία και την Χημεία.