Στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για τις σχολές Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής – Κτηνιατρικής – Μηχανικών και Οικονομίας εκπροσωπούμε και συνεργαζόμαστε επιτυχώς με τα μεγαλύτερα και καλύτερα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας σχετικά με τις εγγραφές ξένων φοιτητών.

Έχουμε αποκλειστικό δικαίωμα από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο στη Sofia για εγγραφές Ελλήνων, Άγγλων, Γερμανών και Αυστριακών φοιτητών. Η εταιρεία μας έχει συνεργασία με:

  1. Medical University – Sofia Medical University – Plovdiv Medical University – Varna.
  2. Technical University – Sofia, Varna, University of Architecture.
  3. Civil Engineering and Geodesy (UACG)
  4. Sofia University “St.Kliment Ohridski”,
  5. National Sports Academy “Vasil Levski”
  6. University of Forestry – Sofia.