Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των εισαγωγικών τεστ του Πανεπιστημίου St. Kliment στη Σόφια, Βουλγαρία. 

Τελική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

1ο εισαγωγικό τεστ:  5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2ο εισαγωγικό τεστ: 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Προβλέπεται μικρή αύξηση των διδάκτρων (από 5.200€)