Το Πανεπιστήμιο του PLEVEN στην Βουλγαρία ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την διαδικασία εισαγωγής για το 2023-2024.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1/6/2023

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ON LINE: 27/9/2023, 10/10/2023

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 18/11/2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 30/11/2023.

PLEVEN UNIVERSITY

The University of PLEVEN in Bulgaria has announced the dates for the admission process for 2023-2024.

START OF APPLICATIONS: 1/6/2023

ON LINE EXAMS: 27/9/2023, 10/10/2023

LIFETIME EXAMINATIONS: 18/11/2023