Η Ιατρική Σχολή του St. Kliment, Σόφια ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
1. ΤΕΣΤ ΕΙΣΟΔΟΥ σε ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΧΗΜΕΙΑ θα γίνουν 9 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου. Ένας υποψήφιος μπορεί να δώσει τεστ και στις δύο ημερομηνίες και να επιλέξει τον καλύτερο βαθμό.
2. Τα αποτελέσματα (σκορ) θα ανακοινωθούν 15 Σεπτεμβρίου και 28 Σεπτεμβρίου.
3. Εγγραφές θα γίνουν 30 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου.
4. Μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
5. Οι φοιτητές της med-academia ΤΟΜΙ GROUP θα ενημερωθούν προσωπικά.
6. Τα ετήσια δίδακτρα ορίσθηκαν σε 7.700€ (δύο δόσεις)