Οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγουν να εμπιστευθούν την υποστήριξη των υποψήφιων φοιτητών σε διάφορους οι οποίοι εισπράττουν μικρή αμοιβή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποιον επιβαρύνουν τα έξοδα που ανέρχονται σε 660€.

Αυτά είναι 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ     15€

REVISION BOOK               15€

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ        30€

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  200€

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ                   250€ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α’ ΕΤΟΥΣ      150€

Αυτό διότι πολλές φορές το φτηνό είναι πολύ ακριβό. Τέλος διευκρινίζουμε ότι στη εκπαίδευση Πανευρωπαϊκά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΠΑ. 

Τέλος θα πρέπει να εμπιστευθείτε σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ φορολογικά σχολές διαφορετικά είστε στον αέρα.