Στην διαδικασία εγγραφής και υποστήριξης φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας δραστηριοποιούνται πάνω από 40(!) Σχολές, εταιρείες, πρακτορεία ή μεμονωμένοι εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη. Παρακαλούνται οι γονείς αλλά και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στα άτομα που θα εμπιστευτούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες μόνο από ανθρώπους με συγκεκριμένη νόμιμη έδρα, γραφείο ή Σχολή.
  • Θα πρέπει ο εκπρόσωπος να είναι επώνυμος και όχι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • Είναι πλέον απόλυτα απαραίτητη η σωστή προετοιμασία αφού από φέτος η διαδικασία εισαγωγής απαιτείται σοβαρό τεστ εισόδου. 
  • Αυτοί που υπόσχονται βεβαιότητα εισαγωγής 100%πρέπει να αποκλείονται αμέσως. Φέτος έμειναν έξω από τις Σχολές της Βουλγαρίας πάνω από 180 υποψήφιοι.
  • Αυτοί που υπόσχονται εισαγωγή δια της πλαγίας οδού πρέπει να αποκλείονται αμέσως. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
  • Αυτοί που υπόσχονται εγγραφές τον Φεβρουάριο πρέπει να αποκλείονται αμέσως. Η Ακαδημαϊκή χρονιά για όλη την Ευρωπαϊκή ένωση είναι ετήσια και όχι εξαμηνιαία.
  • Άτομα που υπόσχονται εξτρά τεστ εισόδου ή εισαγωγή χωρίς τεστ ή βεβαίωση της βαθμολογίας πρέπει να αποκλείονται αμέσως. Στην όλη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στα Πανεπιστήμια της γειτονικής χώρας μπήκε τάξη, υπάρχει οργάνωση και σοβαρότητα.
  • Κατά την διάρκεια των συζητήσεων θα πρέπει να διευκρινίζεται ποιον βαρύνουν τα έξοδα κατάθεσης φακέλου(μεταφράσεις, επικυρώσεις, εξέταστρα) που είναι πολύ υψηλά. Ιδιαίτερα όταν οι οικονομικές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
  • Θα πρέπει να διευκρινίζεται εξαρχής αν οι προσφερόμενες υπηρεσίες τελειώνουν με την εγγραφή ή έχουν βάθος χρόνου.

Όλα αυτά καλό είναι να τα έχουν υπόψη τους οι γονείς ώστε να κάνουν την ορθή επιλογή για το παιδί τους.