Η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 είναι αργία για όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Βουλγαρίας. Άρα 8 – 9 – 10 Δεκεμβρίου οι φοιτητές είναι ελεύθεροι μαθημάτων.