Η Ιατρική Σχολή του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας ανακοίνωσε ότι η προθεσμία πληρωμής των διδάκτρων παρατείνεται μέχρι την 26η Οκτωβρίου.