Το σύνολο των Πτυχιούχων των Ιατρικών Σχολών με τις οποίες συνεργάζεται η Σχολή μας, αμέσως μετά την κατάταξή τους στο στρατό , κατατάσσονται στο Υγειονομικό. Η εμπειρία αυτή είναι απόλυτα αποδεκτή στη μετέπειτα διαδικασία για μεταπτυχιακό και ειδικότητα.