Οι φοιτητές μας που επιθυμούν και έχουν εγγραφεί να σπουδάσουν στη Σόφια πρέπει να φροντίσουν για την εύρεση στέγης. Ενημερώνουμε πως μετά τις 15 Σεπτεμβρίου η δυσκολία θα είναι μεγαλύτερη.