1. Εμπιστευόμαστε ποια τα ΚΡΑΤΙΚΑ Πανεπιστήμια σε σχέση με τα Ιδιωτικά.
  2. Εμπιστευόμαστε τα Πανεπιστήμια από όπου έχουν ήδη αποφοιτήσει ΝΕΟΙ επιστήμονες. Τότε μόνο ένα Πανεπιστήμιο αποκτά Ευρωπαϊκή αναγνώριση.
  3. Εμπιστευόμαστε Πανεπιστήμια ΜΟΝΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειόμενων των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού στην περίπτωση αυτή απαιτείται σκληρή εξέταση στο ΔΟΑΤΑΠ.

ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ:

  • CHARLES UNIVERSITY, ΤΣΕΧΙΑ
  • COMENIUS UNIVERSITY, ΣΛΟΒΑΚΙΑ
  • SAFARYK UNIVERSITY, ΣΛΟΒΑΚΙΑ
  • VETERINARY MEDICINE, ΣΛΟΒΑΚΙΑ
  • BRNO UNIVERSITY, ΤΣΕΧΙΑ