1. Εμπιστευόμαστε το μέλλον των σπουδών μας σε ΣΧΟΛΕΙΑ σε σχέση με τους κάθε μορφής ατζέντηδες. Οι λόγοι είναι προφανείς.
  2. Εμπιστευόμαστε τις σπουδές μας μόνο σε φορείς με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ….. και ΔΙΕΘΥΝΣΗ έδρας.
  3. Εμπιστευόμαστε αυτούς που θα εκτιμήσουμε ότι ενημερώνουν με ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ χωρίς ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε το δυνατόν καλύτερα την πορεία μας.
  4. Όλοι ισχυρίζονται ότι είναι κοντά στον φοιτητή και τα υπόλοιπα χρόνια σπουδών. Αυτό πρέπει να ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ από ήδη φοιτούντες και τις οικογένειές τους. Οι ανάγκες υποστήριξης ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια σπουδών είναι αυξημένες σε μια ξένη χώρα και ως εκ τούτου ο τομέας αυτός υπηρεσιών πολύ σημαντικός.