Η σχολή μας μπορεί να σας εγγράψει στο 1ο έτος του Πολυτεχνείου της Σόφιας σε όλες τις ειδικότητες. Δεν απαιτείται προπαρασκευαστικό έτος για τμήματα όπως Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονική, Μηχανολόγων Μηχανικών.
Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφία από το wonderfulengineering.com