Στη Σόφια της Βουλγαρίας λειτουργούν δύο Πολυτεχνικές σχολές με αγγλόφωνα και βουλγαρόφωνα τμήματα (για τα βουλγαρόφωνα απαιτείται επάρκεια βουλγαρικής γλώσσας).

Το Technical University of Sofia (TU) με τις ακόλουθες ειδικότητες:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Βιομηχανική Τεχνολογία
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική
Αεροναυτική Μηχανική

Λειτουργεί επίσης το University of Architecture Civil Engineering and Geodesy YACG το οποίο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών για τις ακόλουθες ειδικότητες:

Λειτουργεί επίσης το University of Architecture Civil Engineering and Geodesy YACG το οποίο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών για τις ακόλουθες ειδικότητες:

Πολιτικούς Μηχανικούς
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

Επίσης Πολυτεχνική Σχολή λειτουργεί και στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.

In Sofia, Bulgaria there are two Faculties of Engineering taught in English or Bulgarian( for the Bulgarian courses competency in the Bulgarian language is needed). 

Technical University of Sofia (TU) with the following faculties:
Electrical Engineering
Industrial Technology
Mechanical Engineering
Telecommunications
Computer Systems and Technologies
Aeronautical Engineering

There is also the University of Architecture Civil Engineering and Geodesy YACG with the following faculties:
Civil Engineering
Architecture

There are also  Faculties of Engineering in Plovdiv, Bulgaria.