Αμέσως μετά την έκδοση των βαθμών των Πανελλαδικών και εφόσον υπάρχει υπόνοια ή πιθανότητα αποτυχίας πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να γίνει αίτηση για το Πανεπιστήμιο και την Σχολή που μας ενδιαφέρει.

Αυτό είναι απαραίτητο γιατί απαιτείται χρόνος επικύρωσης και κατάθεσης των εγγράφων. Επίσης, οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι πολύ στενές