Τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι πλέον πολύ δημοφιλή λόγω βελτίωσης συνθηκών και γειτνίασης με την χώρα μας.

Οι διαδικασίες εγγραφής είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν από τους φοιτητές λόγω πολυπλοκότητας διαδικασιών και γλώσσας.

Άρα πρέπει η όλη διαδικασία να γίνει από εξειδικευμένους ανθρώπους. Παράλληλα υπάρχει σοβαρό τεστ εισόδου. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 100 ελληνόπουλα μένουν απ’ έξω και με αγωνία ψάχνουν άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Υπηρεσίες προσφέρουν πρώην φοιτητές, Βουλγάρες που γνωρίζουν ελληνικά, δικηγόροι, παρατρεχάμενοι, συμβολαιογράφοι και κάθε μορφής άτομα.

Όμως όταν πρόκειται για σπουδές το ΠΡΩΤΕΥΟΝ είναι η σωστή προετοιμασία του μαθητή που σε λίγες μέρες θα γίνει φοιτητής, καθώς και η ΒΕΒΑΙΗ εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο.

Αυτό δεν γίνεται όταν η επιλογή του αντιπροσώπου είναι επιπόλαιη και βασίζεται μόνο στην χαμηλή αμοιβή του.

Εμείς στην ΤΟΜΗ – academia είμαστε ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.