Η διαδικασία για να γίνει η πρακτική και αναμενόμενη άσκηση των πρωτοετών Ιατρών και Οδοντιάτρων του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας είναι η ακόλουθη:

  1. Κάνουν αίτημα στην Γραμματεία.
  2. Δίνουν εξουσιοδότηση για να παραληφθεί το έγγραφο.
  3. Το παραλαμβάνουν από εμάς στην Ελλάδα.