Τα θερινά μαθήματα προετοιμασίας για όλα τα πανεπιστήμια Βουλγαρίας – Σλοβακίας – Ρουμανίας – Σερβίας – Ιταλίας αρχίζουν στην Σχολή μας TOMI SCHOOL – MED ACADEMIA την 1η Ιουλίου 2024.

ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Γίνεται στα διδακτήριά μας σε Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) και Αθήνα (Πανεπιστημίου 39). Γίνονται Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη. Ο πρώτος κύκλος είναι 10-2 και ο δεύτερος 12-4.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Είναι ένα μάθημα on line για υποψήφιους μακρινών περιοχών. Πάλι Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη 2-5 μ.μ.

Υπάρχει ένα τμήμα με ειδικό πρόγραμμα για τους υποψήφιους που εργάζονται