Πρόγραμμα της Οδοντιατρικής Σχολής για τους πρωτοετείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης.  

PROGRAMME