Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει το πρόγραμμα μαθημάτων των φοιτητών Οδοντιατρικής.

Οι φοιτητές της ΤΟΜΗ είναι όλοι στο group 24. SCHEDULE OF DENTAL MEDICINE

 

In the following file you may see programme of Dental Medicine. Our students are all in group 24.