Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει το πρόγραμμα μαθημάτων των φοιτητών Φαρμακευτικής.

PROGRAMME PHARMACY MU

In the following file you may see the study programme of Pharmacy.