Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα παρακάτω:α

01.02.2017    – gr. 33,34,35,36         – 14.00 afternoon

02.02.2017    – gr. 37,38,39,40,41    – 14.00 afternoon

03.02.2017    -gr. 42,43,44,45           – 9.00 a.m

04.02.2017    -gr. 46,47,48,49           – 9.00 a.m

06.02.2017    -gr.50,51,52,53,54     – 14.00 afternoon

07.02.2017    -gr. 55,56,57,58         – 9.00 a.m

08.02.2017    -gr. 59,60,61,62         – 9.00 a.m

09.02.2017    -gr. 63,64,65,66,67    – 9.00 a.m

10.02.2017    -gr. 68,69,70,71         – 14.00 afternoon

11.02.2017    -gr. 72,73,74,75         – 9.00 a.m