Την εβδομάδα από 16-20 Οκτωβρίου θα αρχίσουν τα χειμερινά προπαρασκευαστικά μαθήματα της ΤΟΜΗ-ACADEMIA στα δύο διδακτήρια της Αθήνα (Πανεπιστημίου 39) και Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) για τους υποψήφιους του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Επισημαίνεται  ότι σ’όλη την Ελλάδα ΜΟΝΟ η Σχολή μας οργανώνει αυτό το πρόγραμμα προετοιμασίας. 

Οι εγγραφές αρχίζουν 2 Οκτωβρίου.