Ενημερώνουμε ότι για την εισαγωγή στην Ιατρική-Οδοντιατρική-Φαρμακευτική Φιλιππούπολης (PLOVDIV) απέμειναν ελάχιστες θέσεις υποψηφίων για τα δύο εναπομείναντα εισαγωγικά τεστ Ιουλίου και 29 Αυγούστου.