Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ενημέρωσε ότι:

  1. Για το τεστ της 25/8 δέχεται αιτήσεις μέχρι 16/8
  2. Η πληρωμή παραβόλων για το τεστ της 25/8 γίνεται από 13 -23 Αυγούστου στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών
  3. Οι φοιτητές που ζητούν μεταγραφή από άλλο Πανεπιστήμιο θα δώσουν τεστ εισόδου μόνο στις 8/9
  4. Αιτήσεις φοιτητών που ζητούν μεταγραφή από άλλο Πανεπιστήμιο γίνονται δεκτές μόνο μέχρι 20/8.