Ενημερώνουμε πως από φέτος για να γίνει δεκτός ένας φάκελος υποψηφίου φοιτητή πρέπει πρώτα το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας στη Σόφια ως γνήσιο. Άρα υπάρχει καθυστέρηση 15-30 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αρκετά πιο μπροστά χρονικά από ότι γινόταν μέχρι πέρυσι ώστε να μη χαθούν οι προθεσμίες.

We want to inform you that from this year in order  for a prospective student’s file to be accepted by the University, the graduation certificate from the High school-APOLYTERIO must be approved for its authenticity by the MInistry of Education in Sofia. This entails a 15-30 days delay in the process. As a matter of fact all the necessary actions must be done a lote earlier so as not to miss the deadline.