Επισημαίνεται ότι η Παρασκευή 9 Μαρτίου είναι η τελευταία ημερομηνία για την πληρωμή των διδάκτρων για όλες τις Σχολές των βουλγάρικων Πανεπιστημίων.