Από το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι υποψήφιοι Ιατρικής -Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας στο εισαγωγικό τεστ θα εξετάζονται εκτός απο τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και σε τεστ πολλαπλών απαντήσεων σε Βιολογία και Χημεία. Οι ερωτήσεις θα είναι 40 (20+20) και οι πιθανές απαντήσεις κάθε ερώτησης τρεις.

Εντός των ημερών θα δημοσιεύσουμε υπόδειγμα τεστ Βιολογίας και Χημείας το οποίο ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο.