Στα Βουλγαρικά Πανεπιστήμια το 2017 οι βάσεις εισαγωγής είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ 

Ιατρική 16

Οδοντιατρική 15

Φαρμακευτική 12

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ST. KLIMENT

Ιατρική 4. 63

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

Ιατρική 26,55 (Επιλαχόντες έως 24)

Οδοντιατρική 24

Φαρμακευτική 24,30