Η Σχολή μας ΤΟΜΗ School δραστηριοποιείται στις χώρες ΤΣΕΧΙΑ και ΣΛΟΒΑΚΙΑ σε όλα τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα.

Η εταιρεία μας med-academia μέλος του TOMI – GROUP δραστηριοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι υπάρχουν εταιρείες με έδρα την Ελλάδα οι οποίες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ από τα Πανεπιστήμια της ΤΣΕΧΙΑΣ και της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ διαφημίζονται αναλόγως ώστε να παρασύρουν ενδιαφερόμενους και να τους στρέψουν σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό το σύστημα αγγίζει τα όρια της απάτης και της παραπλάνησης. Προσοχή λοιπόν στις απομιμήσεις. Οι σπουδές στο εξωτερικό απαιτούν ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ – ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ.   

 

TOMI School operates in the CZECH REPUBLIC and SLOVAKIA in all educational institutions.

Our company med-academia member of TOMI – GROUP operates EXCLUSIVELY in the Bulgarian universities.

We inform interested parties that there are companies based in Greece which DO NOT HAVE OFFICIAL REPRESENTATION from the Universities of CZECH and SLOVAKIA advertised accordingly to mislead interested parties and turn them in another direction. This system is verging on fraud and deception. So beware of imitations. Studies abroad require HONESTY – VALIDITY – SERIOUSNESS.