Η εταιρεία UNIVERSAL της κ. Κωστάκη όταν πληκτρολογείτε tomischool στο internet βγαίνει επάνω μας με πληρωμένη διαφήμιση .

Αυτό είναι επιλήψιμο, αντιεπαγγελματικό και στα όρια της παρανομίας. Επίσης, είναι παράλογη η απόπειρα εξαπάτησης των ενδιαφερομενων φοιτητών.

Προσοχή λοιπόν και όποιος χρησιμοποιεί τέτοιες δόλιες μεθόδους είναι άξιος περιφρόνησης