Η Σχολή μας TOMI SCHOOL med-Academia εκπροσωπείται επίσημα μόνο από τον κ. ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΑΝΙΩΡΑ. Κανένας άλλος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να ομιλεί, ενεργεί, επεμβαίνει, επικαλούμενος την σχέση του με την Σχολή χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση από την Διεύθυνση.
Παρακαλούνται οι έχοντες προβλήματα, θέματα, ανάγκη βοηθείας, αναζήτηση συμβουλών να απευθύνονται ΜΟΝΟ στην Διεύθυνση.
Αυτά ισχύουν για όλο το φάσμα από την εύρεση κατοικίας μέχρι το πρόβλημα αποβολής από το Πανεπιστήμιο.