Οι ενδιαφερόμενοι για σπουδές Ιατρικής στο εξωτερικό το ΠΡΩΤΟ που πρέπει να προσέξουν είναι ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ που τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα απονέμουν. Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αναγνωρισμένα παγκοσμίως τίτλος είναι MEDICINAE UNIVERSAE DOCTOR.    

Κάθε άλλη βαθμίδα τίτλου όπως Μπάτσελορ (Bachelor) ή Doctor Bachelor είναι ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ με εξαίρεση την Αυστραλία!!! 

Those interested in studying medicine abroad should FIRST OF ALL pay attention to the TITLE OF STUDIES that the University Institutions award. The ONLY ONE world-recognized title is MEDICINAE UNIVERSAE DOCTOR.

Any other title grade such as Bachelor or Doctor Bachelor is NOT ACCEPTABLE with an exception in Australia!!!