Σε περίπτωση που ένας φοιτητής έχει πάνω από 2-3 μαθήματα τα οποία δεν τα έχει περάσει, δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του.

Φοιτητές που έχουν περισσότερα μαθήματα πρέπει να σχεδιάσουν να μείνουν το καλοκαίρι στη Βουλγαρία για να δώσουν τα μαθήματα που χρωστάνε. Να μην τα αφήσουν για Σεπτέμβριο.