Οι πρωτοετείς φοιτητές μας Οδοντιατρικής ανάμεσα στις υποχρεώσεις τους είναι η κατασκευή προπλασμάτων δοντιών με σαπούνι ή γύψο.

Συνιστούμε στους φοιτητές μας να κάνουν μόνοι τους αυτά τα εκπαιδευτικά προπλάσματα και να μην καταφεύγουν στην βοήθεια φοιτητών ανώτερων ετών έστω και αν δέχονται επίπληξη από τους καθηγητές τους ότι δεν είναι ικανοποιητικά.